News

BEACHFRONT LUXURY BOUTIQUE HOTEL FOR SALE IN ALBANIAN RIVIERA. ➡️ SALES PRICE  11.000.000 € ✅ 54 rooms ✅ 16 extra rooms for up to 64 person staff ✅ New Hotel opened in the summer 2022 in perfect condition ✅ Beachfront ✅ Restaurant ✅ SPA ✅ GYM ✅ Parking ✅ All facilities; laundry room, cold room,...

Cielo Consultancy Sh.p.k Rruga “Ismail Qemali”, pallati 2K, kati .7, Ap. 37,Tirana   N J O F T O N SHITJEN E ASETEVE NËPËRMJET TENDERIT PUBLIK Cielo Consultancy Sh.p.k, me NUIS L42231005N (në vijim referuar si “Shitësi“), njofton shitjen e pasurive të paluajtshme të mëposhtme: Objekt tregtare 36/145-M14 me siperfaqe...

Vendodhja: Tirane Pergjegjesite kryesore:  Koordinimi me partneret, bashkepunetoret dhe ndermjetesit lokalë,  per shkembimin e informacionit, organizimin e vizitave ne prona dhe ndjekjen e procesit te reklamimit te pronave. Koordinimi me keshilltaret ligjor per pergatitjen e dokumentacionit ligjor per qiradhenien dhe shitjen e aseteve. Pergatitja e raporteve statistikore...

PRET has been appointed as the Broker of a Private University campus for sale in Tirana. Perfect location, excellent access to the highway and secondary roads. Premises can be easily transformed into a hospital. Please send an email at office@pre.al for detailed information!...

Kërkojmë për të blerë tokë truall, me sipërfaqe 10.000 - 15.000m2, e pozicionuar dhe me akses në rrugët kryesore të qytetit. Qytetet në fokus janë: Tiranë Durrës Fier Vlorë Sarandë Shkodër Korcë Personat e interesuar janë të lutur të na kontaktojnë në adresën e emailit: office@pre.al Pranohen vetëm kontaktet...