Kërkesë për blerje trualli 10.000 – 15.000 m2 në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Sarandë, Shkodër, Korcë!

Kërkesë për blerje trualli 10.000 – 15.000 m2 në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Sarandë, Shkodër, Korcë!

Kërkojmë për të blerë tokë truall, me sipërfaqe 10.000 – 15.000m2, e pozicionuar dhe me akses në rrugët kryesore të qytetit.

Qytetet në fokus janë:

  1. Tiranë

  2. Durrës

  3. Fier

  4. Vlorë

  5. Sarandë

  6. Shkodër

  7. Korcë

Personat e interesuar janë të lutur të na kontaktojnë në adresën e emailit: office@pre.al

Pranohen vetëm kontaktet direkte, jo nëpërmjet agjencive të pasurive të paluajtshme!