Asistent Zyre.

Asistent Zyre.

Vendodhja: Tirane

Pergjegjesite kryesore: 

 • Koordinimi me partneret, bashkepunetoret dhe ndermjetesit lokalë,  per shkembimin e informacionit, organizimin e vizitave ne prona dhe ndjekjen e procesit te reklamimit te pronave.
 • Koordinimi me keshilltaret ligjor per pergatitjen e dokumentacionit ligjor per qiradhenien dhe shitjen e aseteve.
 • Pergatitja e raporteve statistikore lidhur me procesin e qiradhenies dhe shitjes se aseteve.
 • Menaxhimi i faqes se internetit si dhe perpunimi i informacionit.

Eksperience Pune/Kualifikime:

 • 1-2 vjet eksperience pune te ngashme
 • Diplome universitare ne fushen e menaxhimit te biznesit, finance-kontabilitetit
 • Zoterim i gjuhes Angleze
 • Aftesi shume te mira komunikimi dhe organizimi
 • Njohuri te mira te Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)

Cfare ofrojme ne:

 • Pune ne ambjent nderkombetar
 • Page e kenaqshme
 • Zhvillim profesional
 • Perfshirje ne projekte te ndryshme ne industri te ndryshme

 

Personat e interesuar per te aplikuar te dergojne nje CV te office@pre.al